نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

تعداد افراد روی خط : 2
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 4202
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 

همکاران گرامی فرصت ثبت درخواست بررسی مجدد(اعتراض ) تا تاریخ 20/04/1393 بوده ودیگر قابل تمدید نمی باشد  ضمناً به اطلاع میرساند نتایج بررسی مجدد(اعتراضات ) انشاء اله ظرف یک ماه آینده اعلام می گردد لذا توصیه اکید می گردد  از مراجعه به این اداره کل خوداری فرمائید.

همکارانی که به هردلیل از انتقال خود منصرف شده اند فرصت دارند تاحداقل 18/04/1393 درخواست انصراف خود را به اداره مقصد ارائه ومراتب موافقت با انصراف خود را پیگیری نمایند در غیر اینصورت انصراف آنان پذیرفته نمی باشد..

نتایج بدست آمده حاصل حسن نظر کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش و همچنین در راستای نیل به  کسب رضایتمندی حداکثری همکاران محترم متقاضی می باشد لیکن با توجه به محدودیت ها وعدم توازن نیروی انسانی در مناطق امکان انتقال عده ای از همکا ران گرامی میسر نشده است امید است این عزیزان با وجود مشکلات عدیده ،با سعه صدر آموزش وپرورش این استان را تا رسیدن به تعادل نیروی انسانی در منطقه مبداء ومقصد ،همکاری فرمایند.

ضمناً به اطلاع همکاران منتقل نشده می رساند که در صورتی که از نظر امتیاز بندی در بین متقاضیان منطقه در اولویت بوده اند وهمچنین وضعیت نیروی انسانی را در منطقه مبداء ومقصد مناسب می دانند ،با ثبت در خواست مجدد(اعتراض) اطمینان داشته باشند که کارشناسان این اداره کل مجدداً بررسی لازم را معمول ومساعدت ممکن را می نمایند.در غیر اینصورت  با توجه به محدودیت های موجود امکان مساعدتی پیش بینی نمی شود.لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری به این اداره کل خوداری نمائید.